Polskie Kolegium Prawno-Gospodarcze


Fundacja prowadząca działalność naukową, szkoleniową i doradczą

w zakresie nauk prawnych, ekonomicznych i sądowych.

 

Siedziba: Gdańsk 80-172, ul. Trzy Lipy 3 (GPN-T, bud. B)

Oddział: Warszawa 00-120, ul. Złota 59 (Lumen IX p.)

KRS: 0000655520 - VII Wydz.Gosp. KRS Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

NIP: 9571090567, Nr rachunku: 92 7999 9995 0652 3379 5804 0001

 

Kontakt: e-mail: pkpg@pkpg.pl, tel. 58 580 5062, tel. 22 489 5333, fax 22 489 5200

Prezes Zarządu: dr Piotr Nazaruk, e-mail: piotr.nazaruk@pkpg.pl, tel. 501 832 596


Copyright © 2017 Piotr Nazaruk